ذخایر سنگ گچ در جهان

سنگ گچ از گروه مصالح ساختمانی کلسیم دار است و از لحاظ فراوانی در طبیعت در ردیف پنجم میباشد. گچ تقریباً در تمام نقاط جهان یافت میشود و در ایران در مناطقی مانند کویر مرکزی و اطراف تهران، آذربایجان، جاجرود و اطراف مشهد یافت میشود. سنگ گچ از سنگهای ته نشستی است و میل ترکیبی شدیدی دارد و به همین خاطر به طور خالص یافت نمیشود، این سنگ بیشتر به صورت ترکیب با آهک، خاک رس، کربن و اکسیدهای آهن یافت میشود. (سنگ گچ موجود در طبیعت بیشتر به صورت مخلوط با آهک و خاک رس است). سنگ گچ مانند اغلب سنگ های مصرفی دیگر با روش چالزنی و انفجار استخراج می گردد . همچنین چنانکه ذخیره به شکل تپه یا کوه باشد و الیه های گچ در امتداد افق پیوسته باشند ، استخراج سنگ گچ توسط ماشین های استخراج پیوسته امکان پذیر است. ذخایر سنگ گچ در تمام قاره های دنیا وجود دارد .ذخایر بزرگ سنگ گچ در قاره های آمریکا ، آسیا و استرالیا وجود دارد . همچنین در اروپا نیز معادن سنگ گچ به شکل سطحی استخراج می شوند . در آمریکای شمالی معادن سنگ گچ سطحی است و در بیابان های یوتا ذخایر سنگ گچی به شکل پودر وجود دارد . ذخایر سنگ گچ شناسایی شده در جهان بالغ بر ۳/۳ میلیارد تن تخمین زده شده اند . میزان ذخایر سنگ گچ به تفکیک کشورها در جدول ذیل آورده شده است.

نام منطقه میزان ذخیره ( میلیون تن)
ایران 900
اروپا 800
آمریکا 730
کانادا 450
آسیا (بدون ایران) 100
مکزیک 70
آمریکای جنوبی 70
آفریقا 70
اقیانوسیه 70
سایر کشورهای آمریکای مرکزی 20
مجموع 3300

با توجه به جدول از لحاظ تولید گچ ، ایران ۱۰ درصد تولید جهانی را در اختیار دارد و پس از آمریکا در رتبه دوم قرار گرفته است.

ذخایر-سنگ-گچ

ذخایر سنگ گچ در ایران

معادن سنگ گچ در ایران متعلق به دوران سوم زمین شناسی و منشا آنها رسوبی است و در سطح زمین قرار دارند. ذخایر سنگ گچ ایران دارای کیفیت های مختلف و با شرایط گوناگون زمین شناسی می باشند و تقریبا در تمام نقاط کشور مخصوصا درکویر مرکزی و اطراف تهران- جاجرود – آذربایجان – اطراف مشهد و غیره یافت می شود. بطور کلی حدود بیش از ۲۶۰ معدن مهم سنگ گچ در سراسر کشور یافت می شود که سالیانه در حدود ۱۶-۱۷ میلیون تن استخراج و برای کارهای ساختمانی- تولید سیمان- پزشکی- محصوالت غذایی- بهداشتی- کشاورزی و صنعت تولید کاغذ و غیره استفاده می شود و هر ساله مقدار استخراج و کاربرد آن افزایش می یابد. جدول زیر ذخایر گچ کشورمان را نشان می دهد.

تعداد ذخیره نام استان تعداد ذخیره نام استان
7 لرستان 37 آذربایجان شرقی
5 مازندران 10 آذربایجان غربی و اردبیل
19 مرکزی 15 اصفهان
14 هرمزگان 31 ایلام
6 یزد 8 کرمانشاه
5 قزوین 29 بوشهر
11 قم 19 تهران
8 کردستان 2 چهارمحال بختیاری
22 کرمان 27 خراسان
77 کهکیلویه و بویر احمد 25 خوزستان
1 گلستان 5 زنجان
90 فارس 12 سمنان