تاریخچه سنگ گچ

By |2019-11-12T08:11:22+03:3012th اکتبر, 2019|سنگ گچ|

ذخایر سنگ گچ میلیونها سال قبل زمانی که آب شور اقیانوسها بیشتر سطح زمین را پوشانده بودند تشکیل گردیده است . زمانی که آب اقیانوسها عقب نشینی کردند ودر میان خشکی محصور شدند مرداب ها شکل گرفتند و با ادامه این تبخیر این آب ها شورتر و شورتر شدند و هنگامی که این نمک ها