شرایط همکاری

این شرکت تضمین می کند تا مشخصات مورد نیاز برای هر قسمت بارگیری شده را برای بازرسی فراهم کند. برای ارائه تمام امکانات برای بازدید و خرید از معدن این امکان وجود دارد که از سایت ما بازدید کنید و این افتخار شرکت ماست. همچنین این شرکت انحصار محصول خود را به خریدار برای مدت مشخص و محدود به حداکثر 3 سال ارائه می دهد که پس از پایان قرارداد برای ادامه همکاری باید قرارداد جدیدی تنظیم شود. روش پرداخت می تواند به صورت نقدی و یا LC از دفتر دبی ما باشد.

دفتر هرمزگان
 • استان هرمزگان، بندر کنگ، میدان امام سجاد (فلکه ساعت)، مجتمع تجاری امین. طبقه دوم. واحد 2

 • آقای یونس ایرانفر
  مدیر بازرگانی خارجی و بازاریابی بین الملل

 • 989151418656+ موبایل بین المللی

 • آقای بدر دریابان

 • 989121022022+

 • 076-44230590

دفتر دبی
 • دبی، دیره، خیابان المکتوم، هتل کونکورد المارات، برج المکاتب، دفتر 803 ،ص.ب 88748 .دبی-ا.ع.م.
 • 04-2252022

در تماس باشید

  * نام و نام خانوادگی

  * نام شرکت

  * ایمیل

  * شماره تماس

  * موضوع

  متن پیام